Civil & Structural Engineering
banner

Careers

TW-ASIA’s Careers

Send us your resume and join our team in Singapore and Vietnam.

Civil Engineer

  • Ho Chi Minh City
  • Tuesday, 14/11/2023

JOB DESCRIPTION

Ability to work independently

Propose  structural design plans and calculations for  projects' items

Ability to implement civil and industrial structural designs

Coordinate with other departments to implement detailed designs

Comply, implement and take responsibility for the work assigned by superior

Be active and complete tasks on time

Ability to communicate and contact with clients and relating parties relating to the projects

Attend technical meetings and solve problems on sites

REQUIREMENT

CV and Job Application Letter

Relevant Certificates

University Degree

At least 1-3 years of experience

Master the knowledge of Standards: TCVN, Eurocode…

Have good skills of design software: Etabs, Safe, Prokon,Excel,AutoCAD, MS office…

Good at English Communication Skills

Please send your application to admin-hcm@tw-asia.com.vn

Kỹ sư giám sát công trình

  • Ho Chi Minh City
  • Wednesday, 08/11/2023

JOB DESCRIPTION

Trách nhiệm:

- Làm việc trực tiếp với Kỹ sư dự án của Chủ đầu tư, Kỹ sư chuyên nghiệp, Kỹ sư dự án, các cơ quan chức năng liên quan và nhà thầu nhằm đưa ra các phương án, thiết kế và giám sát để giải quyết các vấn đề tại công trường.

- Nghiên cứu và kiểm tra các bản vẽ kết cấu để loại bỏ các lỗi có thể phát sinh.

- Tiến hành việc giám sát và kiểm tra các hạng mục liên quan đến kết cấu công trình và kiểm tra các chi tiết trước khi nhà thầu tiến hành thực hiện từng hạng mục công việc.

- Ghi chú hiện trạng công trường và chuẩn bị các báo cáo tiến độ/báo cáo tình hình công trình theo thời gian quy định

- Thực hiện kiểm tra các sự cố xảy ra trong thời gian bảo hành công trình đối với công trình mình đã thực hiện hoặc công trình theo sự phân công của cấp quản lý.

- Thực hiện đúng quy trình và biểu mẫu của hệ thống mà công ty ban hành.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu cung cấp thông tin đầu vào để thực hiện cho công việc.

- Được đại diện Ban quản lý dự án để tham dự các cuộc họp tại công trường có liên quan đến hạng mục công việc của mình và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề phát sinh.

- Sắp xếp công việc hoặc tình tự ưu tiên để thực hiện công việc sao cho đảm bảo tiến độ & chất lượng các dự án được giao

- Được quyền ngưng công việc để họp và đề xuất các giải pháp

- Được quyền đề xuất cải tiến hệ thống quản lý EMS & QMS.

- Được quyền đề xuất cung cấp bảo hộ lao động và công cụ để thực hiện công việc

- Được các quyền lợi theo Luật Lao Động

 Yêu cầu năng lực:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện Công trình dân dụng và công nghiệp còn thời hạn

- Có chứng chỉ an toàn lao động

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế như Etabs, Prokon, Safe, GEO5 hoặc Plaxis, thành thạo Autocad.

- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint…

- Ưu tiên khả năng sử dụng tiếng Anh

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm.

- Sức khỏe Tốt  

- Có thể làm việc theo ca hoặc cuối tuần

Please send your application to admin-hcm@tw-asia.com.vn

Admin

  • Ho Chi Minh City
  • Monday, 12/09/2022

JOB DESCRIPTION

1.1 Reception

♦ Answer the hotline, connect the phone to the departments.

♦ Store the phone numbers of partners who have regular contact with the Company, update the list of phone numbers of employees and customers

♦ Guiding and welcoming guests to work at the company.

♦ Main responsibility for maintaining a standard working environment

1.1 Lễ tân

♦ Trực tổng đài điện thoại, nối máy đến các phòng ban.

♦ Lưu trữ các số điện thoại của các đối tác có liên lạc thường xuyên với Công ty, cập nhật danh sách số máy điện thoại của nhân viên và khách hàng

♦ Hướng dẫn và đón tiếp khách đến liên hệ công tác tại công ty.

♦ Chịu trách nhiệm chính về việc duy trì môi trường làm việc theo tiêu chuẩn

♦ Chấm công hàng tháng cho CBNV

1.2 Documents

♦ Store and manage documents in the field under their management

♦ Update contract prices with partners as required for the entire office.

♦ Update information on legal documents, notices and disseminate to relevant departments in the company and announcements related to customers.

♦ Support printing, photocopying, document scanning

♦ Responsible for stamping drawings, records and documents when required.

♦ Manage and provide documents, forms... of the company

♦ Receive, process and distribute incoming and outgoing documents

♦ Express delivery of documents, letters, parcels

♦ Drafting administrative documents at the request of leaders

♦ Support HR department with recruitment and other tasks when required.

♦ Make insurance documents for employees

♦ Support other tasks when required from superiors.

1.2 Văn thư

♦ Lưu trữ và quản lý hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực mình quản lý

♦ Cập nhật giá hợp đồng với các đối tác theo yêu cầu cho toàn bộ văn phòng.

♦ Cập nhật các thông tin về các văn bản pháp quy, thông báo và phổ biến tới các bộ phận có liên quan trong công ty và các thông cáo liên quan tới khách hàng.

♦ Hỗ trợ công việc in ấn, photo tài liệu, scan tài liệu

♦ Chịu trách nhiệm đóng dấu bản vẻ, hồ sơ, tài liệu khi được yêu cầu.

♦ Quản lý cung cấp các tài liệu, biểu mẫu… của công ty

♦ Tiếp nhận, xử lý và phân phối văn bản đến và đi

♦ Thực hiện chuyển phát nhanh tài liệu, thư từ, bưu kiện

♦ Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu của lãnh đạo

♦ Hỗ trợ bộ phận nhân sự các công việc về công tác tuyển dụng và các công việc khác khi được yêu cầu.

♦ Làm hồ sơ bảo hiểm cho CBCVN

♦ Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

1.3 Another tasks

♦ Caring about employees' lives (drinking water, meals, birthdays...etc)

♦ Support logistics, organize meetings, seminars, events, sightseeing, vacations, etc.

♦ Prepare procedures for domestic business trips for employees at the company: booking air tickets, hotel rooms...

♦ In charge of other logistics work at the office

1.3 Công tác hậu cần

♦ Quan tâm đến đời sống CBCNV (nước uống, các bữa ăn,sinh nhật…etc)

♦ Hỗ trợ công tác hậu cần, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, sự kiện, tham quan, nghỉ mát v.v…

♦ Chuẩn bị thủ tục đi công tác trong nước cho CBNV tại công ty: đặt vé máy bay, phòng khách sạn…

♦ Phụ trách các công việc hậu cần khác tại văn phòng

1.4 Management and distribution of stationery, equipment / supplies at the company

♦ Monitor and manage the use of stationery at the company

♦ Organize warranty and repair of office equipment (air conditioners, printers, photocopiers and other office machines)

♦ Annual inventory of assets and tools

♦ Make an asset tracking list, update asset data

♦ Check the list of purchases, equipment, office items... of the suppliers and request a monthly invoice.

1.4 Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị /đồ dùng tại công ty

♦ Theo dõi quản lý tình hình sử dụng văn phòng phẩm tại công ty

♦ Tổ chức thực hiện bảo hành, sửa chữa trang thiết bị máy văn phòng (điều hòa,máy in, photo và các máy móc trong văn phòng khác)

♦ Kiểm kê tài sản và công cụ dụng cụ định kỳ hàng năm

♦ Lập danh sách theo dõi tài sản, cập nhật số liệu tài sản

♦ Check bảng kê mua hàng, trang thiết bị, VPP … của các nhà cung cấp và yêu cầu xuất hóa đơn hàng tháng. 

2. BENEFITS

♦ Working in a professional environment.

♦ Opportunity to travel abroad

♦ Provided with a PC for job.

♦ Negotiable salary and other benefits, considering annual salary increase.

♦ Opportunity to communicate and develop yourself.

♦ Full payment of social insurance, health insurance and unemployment insurance according to the law. In addition, other health insurance.

2. Quyền lợi được hưởng:

♦ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.                          

♦ Cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm

♦ Được cung cấp máy tính bàn để làm việc

♦ Lương thương lượng và các chế độ đãi ngộ khác, xem xét tăng lương hàng năm.

♦ Cơ hội giao tiếp và phát triển bản thân.     

♦ Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật, ngoài ra còn có BH sức khỏe khác.

REQUIREMENT

♦ Required Qualifications: College, University

♦ Good at using MS Office

♦ Good communication skills, English communication is an advantage.

♦ Problem-solving skills

♦ Able to work independently and in a team

♦ Cheerful, gentle, enthusiastic

♦ Cooperation and willingness to help colleagues

♦ Good organization, time management and scheduling skills

♦ Ability to perform multiple tasks

♦ Honesty, carefulness and dedication in work

♦ Years of experience: not required

 

♦ Yêu cầu Trình độ: Cao đẳng, ĐH

♦ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS Office

♦ Kỹ năng giao tiếp tốt, giao tiếp tiếng anh là lợi thế.

♦ Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết công việc

♦ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

♦ Luôn vui vẻ hoà nhã, nhiệt tình

♦ Hợp tác và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp

♦ Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và lập lịch trình tốt

♦ Khả năng thực hiện nhiều đầu việc

♦ Trung thực, cẩn thận và tận tuỵ trong công việc

♦ Số năm kinh nghiệm: không yêu cầu

Please send your application to admin-hcm@tw-asia.com.vn

IT Support

  • Ho Chi Minh City
  • Monday, 25/07/2022

JOB DESCRIPTION

Xác định, chẩn đoán và đưa ra giải pháp hỗ trợ người dùng các sự cố về máy tính, phần mềm văn phòng, phần mềm xây dựng và các phần mềm khác liên quan đến công việc.

Theo dõi và bảo trì máy tính, máy in, máy chiếu, Server, camera hàng tuần.

Hổ trợ cài đặt windows, phần mềm cho nhân viên.

Theo dõi và xuất dữ liệu chấm công hàng tháng cho HR.

Thực hiện tạo thư mục dự án mới, phân quyền cho từng user trong mỗi dự án.

Báo cáo ban Giám đốc, Quản lý về tình trạng công việc.

Thực hiện tìm báo giá, mua thiết bị sản phẩm IT khi được giao.

Quản lý bảo trì các trang thiết bị nội bộ công ty.

Quản lý, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp mạng internet, mạng Lan nội bộ công ty. Cấu hình Router, Wifi, Switch, Camera, NAS.

Setup cài đặt, lắp đặt máy tính khi có nhân viên mới.

Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, bảo trì các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin.

Hướng dẫn các nhân viên sử dụng phần mềm.

Thực hiện các biểu mẫu và các quy trình liên quan đã được ban hành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

 

Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Quyền lợi được hưởng:

Làm việc trong môi trường nước ngoài chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội giao tiếp và phát triển bản thân.  

Cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

Được cung cấp máy tính bàn để làm việc.

Lương thương lượng và các chế độ đãi ngộ khác, xem xét tăng lương hàng năm.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật LĐ Việt Nam hiện hành, ngoài ra còn có gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, …

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian: 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.

Địa điểm: lầu 4 tòa nhà Packsimex - số 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

REQUIREMENT

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức tốt về hệ domain controller: AD, GPO, DFS.  Exchange Online Microsoft 365, Hyper-V, TCP/IP và các thiết bị Network/Firewall, VPN

Có kỹ năng quản trị mạng, xây dựng, bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng nội bộ Công ty.

Có kinh nghiệm về Server HP, Dell.

Am hiểu các hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, bảo mật và an ninh mạng.

Có kiến thức về hệ thống ảo hóa: Wmware, Hyper-V.

Kiến thức cơ bản về CCNA, MCSA, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ: MCSA và Microsoft khác.

Hiểu biết về các phần mềm Autodesk: AutoCAD, Revit; phần mềm kết cấu xây dựng: thuộc hãng CSI. Có hiểu biết về phần mềm PortableApp

Cẩn thận, tỉ mỉ, thân thiện.

Có thể làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng trình bày, tổ chức, lập kế hoạch.

Please send your application to admin-hcm@tw-asia.com.vn

CIVIL ENGINEER

  • Ha Noi City
  • Monday, 28/03/2022

JOB DESCRIPTION

Ability to work independently

Propose  structural design plans and calculations for  projects' items

Ability to implement civil and industrial structural designs

Coordinate with other departments to implement detailed designs

Comply, implement and take responsibility for the work assigned by superior

Be active and complete tasks on time

Ability to communicate and contact with clients and relating parties relating to the projects

Attend technical meetings and solve problems on sites

REQUIREMENT

CV and Job Application Letter

Relevant Certificates

University Degree in civil engineering (structural engineering) 

At least 3 years of experience

Master the knowledge of Standards: TCVN, Eurocode…

Have good skills of design software: Etabs, Safe, Prokon,Excel,AutoCAD, MS office…

Good at English Communication Skills

Note: Applicants with less experience but good academic result may be considered

Please send your application to admin-hcm@tw-asia.com.vn